Zorggroep Raalte, regio Raalte(2010)

Zorggroep Raalte is een zorgaanbieder in de regio Raalte op het gebied van ouderenzorg. Naast zorg aan huis levert Zorggroep Raalte haar diensten in 4 woonzorgcentra. Op dit moment worden er in samenwerking met een woningstichting voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuwe locatie. Het betreft locatie Lemelerveld, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan cliënten met lichte en zware somatische problematiek en cliënten met psychogeriatrische problematiek in groepswoningen. Voor Woonzorgcentrum Angeli Custodes worden voorbereidingen getroffen om de huidige grootschalige afdeling voor psychogeriatrische cliënten te transformeren naar vier groepswoningen met respectievelijk 7 à 8 cliënten per woning. Na deze renovatie zullen ook de andere afdelingen worden gerenoveerd ten behoeve van cliënten met lichte en intensieve somatische zorg.

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, is tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.