Zorggroep Raalte, Raalte (2011)

Zorggroep Raalte, Raalte (2011)

Zorggroep Raalte is voornemens om een vernieuwend woon/zorgconcept specifiek voor echtparen op te zetten. In de wijk Raalte Noord worden 15 partnerwoningen van 75 m² gerealiseerd voor de huisvesting van senioren, waarvan tenminste één van de partners een verblijfsindicatie heeft. De partnerwoningen maken het mogelijk, dat partners bij elkaar kunnen blijven wonen ook als de zorgzwaarte van (één van beide) partners toeneemt. In het geval van een dementerende partner kan er zowel overdag als ’s avonds gebruik gemaakt worden van de vele voorzieningen, die op de locatie gerealiseerd worden. Zo kan de dementerende partner overdag of ’s avonds in één van de huiskamers verblijven. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de diensten van de dagbehandeling. Indien samenwonen om wat voor reden niet meer mogelijk is of niet meer gewenst is, kan de dementerende overgeplaatst worden naar één van de zorgappartementen in hetzelfde gebouw. Hierdoor wonen partners nog steeds dicht bij elkaar, waardoor er van een scheiding geen sprake is. In het kader van het vernieuwende woonzorgconcept voor echtparen heeft Bureau Ouderenzorg een haalbaarheidsstudie zorgexploitatie uitgevoerd. Deze haalbaarheidsstudie vormt een onderdeel van de totale businesscase.