Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk/Rmmrloord (2014)

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk/Rmmrloord (2014)

Recentelijk heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land de nieuwbouwlocatie Meentehof in Steenwijk in gebruik genomen. De locatie biedt huisvesting aan 18 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Daarnaast worden op dit moment voorbereidingen getroffen om een leegstaand kantoorpand om te bouwen naar een viertal groepswoningen ten behoeve van 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Voor beide locaties biedt Bureau Ouderenzorg ondersteuning bij het in kaart brengen van de exploitatie van de zorg- en dienstverlening.