Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Talmahof, Emmeloord (2014)

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Talmahof, Emmeloord (2014)

Verpleeghuis Talmahof is een verpleeghuis in Emmeloord met een totale capaciteit van 140 plaatsen met een toelating voor verblijf met behandeling, een afdeling dagbehandeling, een revalidatieafdeling grenzend aan het ziekenhuis en een verpleeghuisdependance in Urk. Bureau Ouderenzorg heeft voor de locatie Talmahof ondersteuning geboden bij de doorrekening 2014 volgens de zorgarrangementen-systematiek. In deze systematiek zijn de kosten en opbrengsten per zorgarrangement in kaart gebracht, waardoor het resultaat per doelgroep inzichtelijk is gemaakt.