Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen

De opdracht betrof het opstellen van een formatieplaatsenplan per locatie voor het primaire proces. Op basis van de visie op de doelgroep en het daarbij passende zorg- en dienstverleningsconcept is per doelgroep en per locatie een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet in uren en niveau per dag/week. Met behulp van de productiviteit per functie is vervolgens de benodigde formatie berekend. Het opstellen van het formatieplaatsenplan is zoveel mogelijk uitgevoerd in aanwezigheid van inhoudsdeskundigen uit de organisatie zelf en op basis van inhoudelijke uitgangspunten.