Zorggroep Groningen, regio Groningen (2008/2010)

Zorggroep Groningen, regio Groningen (2008/2010)

Zorggroep Groningen is een zorgaanbieder voor ouderen in Groningen en directe omgeving. Naast zorg en behandeling aan huis levert Zorggroep Groningen haar diensten in vijf verzorgings- en verpleeghuizen c.q. woonzorgcentra.

In opdracht van Zorggroep Groningen is voor de locaties Maartenshof en verpleeghuis Innersdijk in overleg met het management een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept opgesteld voor cliënten met psychogeriatrische – en chronisch somatische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten, die over het algemeen kortdurend binnen het verpleeghuis verblijven (revalidatie en palliatieve zorg). Voor de beide projecten is tevens een haalbaarheidsonderzoek kleinschalige zorg en hotelmatige zorg uitgevoerd in het kader van de zorgexploitatie.