Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2013)

Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2013)

Bureau Ouderenzorg heeft ondersteuning geboden bij het opzetten van de begroting 2014 volgens de zorgarrangementen-systematiek. In deze systematiek zijn de kosten en opbrengsten per zorgarrangement in kaart gebracht, waardoor het resultaat per doelgroep inzichtelijk is gemaakt.