Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2012)

In samenspraak met het voltallige management van locatie Maartenshof heeft Bureau Ouderenzorg ondersteuning geboden bij het opstellen van de begroting 2013 conform de ZZP-systematiek.