Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2011)

Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2011)

Locatie Maartenshof heeft een capaciteit van 92 plaatsen voor verblijf zonder behandeling en 214 plaatsen voor verblijf met behandeling. De locatie beidt huisvesting aan cliënten met (lichte) somatische problematiek, aan cliënten met psychogeriatrische problematiek, aan revalidatie cliënten en aan cliënten met de ziekte van Parkinson. Het verpleeghuisgedeelte van de locatie is een aantal jaren geleden volledig vervangen door nieuwbouw, waarbij de huisvesting voor een groot deel is opgezet in de vorm van groepswoningen. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd om per doelgroep een toekomstbestendig woon- zorg en dienstverleningsconcept te ontwikkelen als basis voor een sluitende begroting in 2012. Samen met het management van de locatie is in een aantal workshops met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg® het optimale scenario “berekend”, bezien vanuit de visie op zorg- en dienstverlening enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds