Zorggroep Groningen, locatie Innersdijk, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen, locatie Innersdijk, Groningen (2012)

In het kader van de herontwikkeling van locatie Innersdijk heeft, mede op basis van gewijzigde inzichten, een herijking plaatsgevonden van het businessplan, dat in 2010 werd opgesteld.