Zorggroep Groningen, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen wil als laatste stap in de transitie naar zorgzwaartebekostiging de hele financiële bedrijfsvoering opzetten volgens de ZZP-systematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te adviseren bij het opzetten van de begroting en de daarbij behorende managementrapportage van de werkelijke kosten conform de ZZP-systematiek. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de opbrengsten en kostenstructuur per doelgroep en kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de normen vanuit de diverse zorgzwaartepakketten.