Zorggroep Groningen, Groningen (2011)

Zorggroep Groningen, Groningen (2011)

In juni 2011 is de definitieve versie van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 van Zorggroep Groningen vastgesteld. In het Meerjarenbeleidsplan zijn de ontwikkelingen op de diverse relevante terreinen geschetst, de hiermee gepaard gaande kansen en bedreigingen aangestipt en zijn er op hoofdlijnen strategische keuzes gemaakt. Het Meerjarenbeleidsplan vormt de leidraad voor de plannen en projecten van Zorggroep Groningen voor de periode 2011-2014. Om slagvaardig de toekomst tegemoet te kunnen treden bestaat bij het management de wens het Meerjarenbeleidsplan te vertalen naar concrete doelstellingen voor de komende periode. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te begeleiden bij de concretisering van het MJB in heldere strategieën en meetbare doelstellingen, welke aansluiten op de “praktijk van alle dag”.