Zorggroep Groningen, Geriatrische Revalidatiezorg, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen, Geriatrische Revalidatiezorg, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen heeft in het kader van de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw verschillende DBC’s samengesteld. Bureau Ouderenzorg heeft op basis van deze gegevens kostprijsberekeningen gemaakt voor de verschillende DBC’s.