Zorggroep Groningen, Expertise Behandelcentrum, Groningen (2012)

Zorggroep Groningen, Expertise Behandelcentrum, Groningen (2012)

De behandeldienst van Zorggroep Groningen vormt samen met de eerstelijnspraktijk Corpus Max, het Expertise Behandelcentrum van Zorggroep Groningen. Het Expertise Behandelcentrum levert expertise en behandeling aan de locaties van Zorggroep Groningen en aan cliënten in de eerste lijn. De dienstverlening aan de locaties zal in de toekomst plaatsvinden op basis van dienstverleningsovereenkomsten passend bij de verschillende zorgzwaartepakketten. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd te adviseren bij het opzetten van deze dienstverleningsovereenkomsten.