Zorggroep Ena, locatie Ruimzicht, Barneveld (2012)

Zorggroep Ena, locatie Ruimzicht, Barneveld (2012)

In het kader van de renovatie van locatie Ruimzicht heeft, mede op basis van gewijzigde zorgzwaartes van cliënten, een herijking plaatsgevonden van het businessplan, dat in 2011 werd opgesteld.