Zorggroep Ena, interim huisvesting, Barneveld (2011)

Zorggroep Ena, interim huisvesting, Barneveld (2011)

In 2012 wordt locatie Ruimzicht gerenoveerd. De huidige bewoners worden in verband hiermee tijdelijk gehuisvest in de interim-voorziening. De verhuizing naar de interim-huisvesting heeft veel consequenties voor de begroting 2012. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd e.e.a. inzichtelijk te maken.