Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2013)

Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2013)

Zorgfederatie Oldenzaal heeft twee woon- en zorgcentra: Mariahof en Scholtenhof. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor interne verbouwingen van de beide locaties. Deze interne verbouwingen gaan gepaard met een verschuiving van capaciteit en doelgroepen. In verband hiermee en met het oog op de naderende extramuralisering van de lage ZZP’s wordt een totale business case voorbereid, waarbij zowel de vastgoedexploitatie als de exploitatie van de zorg en dienstverlening in kaart worden gebracht. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart te brengen en inzicht te geven in de financiële consequenties voor zowel de zorgaanbieder als voor de toekomstige bewoners.