Zorgcentrum Beek & Bos, Heythuysen (2014)

Zorgcentrum Beek & Bos, Heythuysen (2014)

Zorgcentrum Beek & Bos is een zelfstandig en autonoom zorgcentrum in het Midden-Limburgse Heythuysen. Het zorgcentrum heeft in de huidige opzet de beschikking over 75 appartementen ten behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf zonder behandeling en 20 appartementen ten behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. Met het oog op het overheidsbeleid, waarbij de lichte zorgzwaartepakketten worden geëxtramuraliseerd wordt een scenariostudie uitgevoerd. De scenariostudie geeft inzicht in de consequenties van de extramuralisering voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening bij de drie scenario’s, waarbij er respectievelijk 10, 20 of 30 appartementen zijn geëxtramuraliseerd.