ZorgBreed, Capelle aan den IJssel (2016/2017)

ZorgBreed, Capelle aan den IJssel (2016/2017)

Behaalde resultaten:

Bedrijfsvoering: forse verbetering resultaat in 2016 en positief resultaat in 2017 a.g.v. herstelplan, formatieplaatsenplan opgesteld op basis van visie en inhoud;

Kwaliteitsbeleid: kwaliteitsplan conform kwaliteitskader ingevoerd, PDCA-cyclus ingevoerd, interne audits opgezet met behulp van auditkaarten, PREZO certificering gouden keurmerk behaald;

Vastgoed: renovatieproject inclusief interim huisvesting 2016/2017 afgerond, huurprijs vastgoed gerealiseerd binnen de budgettaire kaders;

Fusie: met de ‘basis op orde’ is een fusie gerealiseerd met een grote zorginstelling, waardoor de continuïteit van zowel de zorg- en dienstverlening als de werkgelegenheid ook op de langere termijn gewaarborgd is.