Zorgbalans, regio Zuid-Kennemerland (2010)

Zorgbalans, regio Zuid-Kennemerland (2010)

Zorgbalans is een zorgaanbieder in de regio Zuid-Kennemerland, die tijdelijke of langdurige verpleging, verzorging en behandeling aan ouderen en chronisch zieken biedt. Zorgbalans levert haar diensten aan huis en in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen. Eén van de verpleeghuizen betreft het recentelijk gebouwde Verpleeghuis Velserduin, locatie IJmuiden. Het verpleeghuis biedt huisvesting aan 150 psychogeriatrische bewoners. In het nieuwe gebouw is de omslag gemaakt naar kleinschalige zorg met als huisvestingsconcept kleinschalige groepswoningen. Per groepswoning zijn 7 of 8 cliënten gehuisvest. In het kader van de zorgexploitatie zijn met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg 6 verschillende scenario’s doorgerekend. De financiële consequenties van verschillende keuzes met betrekking tot de diverse werkprocessen werden hierdoor direct inzichtelijk gemaakt voor het management.