Ymere, regio Amsterdam (2010)

Ymere, regio Amsterdam (2010)

Ymere is een woningcorporatie, actief in de Noordelijke randstad. Ymere beheert ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt op grote schaal nieuwe huur en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Zowel Ymere als zorgaanbieders in de regio Amsterdam zijn enthousiast als het gaat om het samen ontwikkelen van nieuwe huisvestingsconcepten ten behoeve van mensen met een zorg- of begeleidingsbehoefte op velerlei gebied. Eén van de speerpunten op dit moment betreft de realisatie van kleinschalige groepswoningen voor cliënten met psychogeriatrische problematiek op diverse locaties in de regio Amsterdam. Vanuit haar zorginhoudelijke expertise in combinatie met de kennis over huisvesting voor dementerenden heeft Bureau Ouderenzorg een incompany training verzorgd. In de training heeft de woningcorporatie de nodige input gekregen om de huisvesting enerzijds beter aan te laten sluiten op de behoeften van de klant, anderzijds het gebouw zo te ontwerpen, dat een positieve bijdrage geleverd kan worden aan een gezonde zorgexploitatie.