Woonzorgcentrum Sint Anna, Boxmeer (2013)

Woonzorgcentrum Sint Anna, Boxmeer (2013)

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor renovatie/vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum Sint Anna. Om inzicht te krijgen in de exploitatie van de zorg- en dienstverlening na de renovatie/vervangende nieuwbouw in combinatie met de extramuralisering heeft Bureau Ouderenzorg een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierbij is inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten voor de zorgverlening op basis van de AWBZ en de kosten voor de services en dienstverlening, welke deels voor rekening komen van de AWBZ en deels voor de cliënt.