Woningstichting Leystromen, Rijen (2011)

Woningstichting Leystromen, Rijen (2011)

Samen met partners uit de zorgsector ontwikkelt Leystromen op dit moment meerdere woonzorgcentra. Woningstichting Leystromen is van mening dat het voor een succesvolle samenwerking wenselijk is om inzicht te hebben in de werkwijzen, opvattingen en belangen van samenwerkende partners. Een goed samenspel tussen de zorgaanbieders en de woningcorporatie zal in de visie van Woningstichting Leystromen niet alleen leiden tot versnelde realisering van woonzorgvoorzieningen, maar ook tot betere duurzamere huisvesting zowel vanuit het perspectief van de uiteindelijke bewoner, als vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en de corporatie. In het kader hiervan heeft Bureau Ouderenzorg aan de hand van bestaande projecten een presentatie verzorgd over de complexe wereld van de zorg(exploitatie). De presentatie stond enerzijds in het teken van een stuk kennisoverdracht. Anderzijds werd middels de presentatie inzicht gegeven in de mogelijkheden van de corporatie om een gebouw zo te ontwerpen, dat een positieve bijdrage geleverd wordt aan een gezonde zorgexploitatie.