Wittenbergzorg, Haaften (2015)

Wittenbergzorg, Haaften (2015)

Bureau Ouderenzorg heeft een bijdrage geleverd aan de strategiedag van het management van Wittenbergzorg. Hierbij is specifiek ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving in combinatie met de nieuwe bekostigingssystemen voor de ouderenzorg en de consequenties hiervan voor Wittenbergzorg. Dezelfde bijeenkomst wordt in een later stadium herhaald in aanwezigheid van de voltallige Raad van Toezicht.