Vredenoord, Huis ter Heide (2018/2019)

Vredenoord, Huis ter Heide (2018/2019)

Behaalde resultaten:

Bedrijfsvoering: continuïteit van de organisatie veilig gesteld, verwacht positief resultaat in 2019 a.g.v. herstelplan, formatieplaatsenplan opgesteld op basis van visie en inhoud;

Kwaliteitsbeleid: kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag conform kwaliteitskader ingevoerd, project vereenvoudiging ECD (Nedap Ons) gestart n.a.v. inspectiebezoek;

Bestuur: na een zeer intensieve periode de organisatie overgedragen aan een nieuwe bestuurder voor een meer permanent karakter.