Vivent, regio ‘s-Hertogenbosch (2008/2010)

Vivent, regio ‘s-Hertogenbosch (2008/2010)

Vivent is een maatschappelijke organisatie in de regio ’s-Hertogenbosch, die gericht is op het leveren van professionele zorg- en dienstverlening aan cliënten van alle leeftijden. Naast zorg aan huis levert Vivent haar diensten in 5 verpleeg- en verzorgingshuizen. Op dit moment worden alle locaties gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.

In het kader van deze ver- of nieuwbouwplannen zijn toekomstbestendige zorg- en dienstverleningsconcepten ontwikkeld voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek, intensieve somatiek, revalidatie en palliatieve zorg). Daarnaast is voor alle bouwprojecten een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.