Vecht en Ijssel, locatie Zuylenstede, Utrecht (2011)

Vecht en Ijssel, locatie Zuylenstede, Utrecht (2011)

In 2011 heeft Vecht en IJssel de gerenoveerde afdeling Zonnehoek in gebruik genomen. De afdeling biedt huisvesting aan 24 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Bijzonder aan afdeling Zonnehoek is, dat de huisvesting is opgezet in de vorm van een gewoon huis, waarbij de huiskamers gelegen zijn op de begane grond en cliënten slapen op de eerste verdieping. Samen met het management is met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg® gezocht naar het optimale scenario met het oog op de personele inzet. Hierbij was het uitgangspunt, dat voldaan werd aan de gewenste kwaliteit van zorg enerzijds en een sluitende begroting anderzijds.