Vecht en Ijssel, locatie Lieven de Key, Utrecht (2013)

Vecht en Ijssel, locatie Lieven de Key, Utrecht (2013)

In december 2013 opent Vecht en IJssel de nieuwe locatie Lieven de Key. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie uit te voeren voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening.