Vecht en Ijsel, locatie Park Transwijk, Utrecht (2012)

Vecht en Ijsel, locatie Park Transwijk, Utrecht (2012)

Het oude Woonzorgcentrum Transwijk wordt op dit moment volledig vervangen door een nieuw gebouw, locatie Park Transwijk. Op het nieuwe Park Transwijk worden o.a. 4 groepswoningen gerealiseerd ten behoeve van 24 senioren met psychogeriatrische problematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren in het kader van de zorgexploitatie voor deze 24 plaatsen PG.