’t Huis op de waard, Leiden (2014)

’t Huis op de waard, Leiden (2014)

’t Huis op de Waard is een verzorgingshuis met een totale capaciteit van 90 appartementen. De locatie zal worden herontwikkeld. In het totaal worden 44 appartementen gerealiseerd t.b.v. cliënten met PG-problematiek, 16 appartementen t.b.v. cliënten met ernstige somatische problematiek en 43 appartementen ten behoeve van cliënten met alleen een extramurale zorgindicatie. In verband met de herontwikkeling van de locatie en de wijzigingen in het overheidsbeleid is de businesscase voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening bijgesteld. Tevens is er een kostprijsberekening gemaakt voor het service en dienstverleningsarrangement voor de extramurale cliënten.