’t Huis op de waard, Leiden (2012)

’t Huis op de waard, Leiden (2012)

Als gevolg van het nieuwe overheidsbeleid van de extramuralisering van de lagere ZZP’s heeft er een herijking plaatsgevonden van het businessplan voor de herontwikkeling van de huidige locatie. Een tweetal scenario’s zijn uitgewerkt. Mede op basis hiervan zal een keuze gemaakt worden voor de te volgen lange termijn strategie.