’t Huis op de Waard, Leiden (2011)

’t Huis op de Waard, Leiden (2011)

’t Huis op de Waard is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt plaats aan 88 bewoners en 3 tijdelijke opname plaatsen. De locatie zal op korte termijn worden herontwikkeld in samenwerking met een woningcorporatie. Hierbij wordt de omslag gemaakt naar het leveren van zorg- en dienstverlening aan zwaardere doelgroepen, waaronder cliënten met psychogeriatrische problematiek. Alvorens het ontwerptraject in te gaan heeft de bestuurder van ’t Huis op de Waard aan Bureau Ouderenzorg de opdracht gegeven de haalbaarheid van het project door te rekenen met betrekking tot de zorgexploitatie. Mede op basis hiervan zal een definitieve keuze gemaakt worden voor het woon-, zorg-, en dienstverleningsconcept voor dementerenden en voor de overige doelgroepen op de locatie. Eén en ander zal als input dienen voor het uiteindelijke Programma van Eisen voor de huisvesting. Daarnaast zullen de berekeningen gebruikt worden bij het opstellen van de totale businesscase.