SVVE De Archipel, regio Eindhoven (2008)

SVVE De Archipel, regio Eindhoven (2008)

SVVE De Archipel is een maatschappelijke organisatie in Eindhoven en omliggende dorpen, welke professionele zorg- en dienstverlening aan ouderen levert. Naast zorg aan huis, op basis van scheiden van wonen en zorg, levert SVVE De Archipel haar diensten in tien verpleeg- en verzorgingshuizen. Eén van de locaties betreft Zorgcentrum De Kanidas in Best. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor een deel van dit Zorgcentrum. De vervangende nieuwbouw krijgt een capaciteit van 30 plaatsen voor cliënten met psychogeriatrische problematiek in 5 groepswoningen, 33 plaatsen voor somatische cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling en 24 plaatsen voor somatische cliënten met een indicatie verblijf zonder behandeling. Alle somatische cliënten zullen in het nieuwe centrum de beschikking krijgen over een individueel appartement.

De opdracht betrof de begeleiding van het management bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek en intensieve somatiek). Daarnaast is voor het nieuwbouwproject een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.