STichting Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2011)

STichting Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2011)

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal is een zorgaanbieder in de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser, die verschillende diensten biedt op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan overwegend ouderen. Vanwege de vele wijzigingen met betrekking tot de financiering van deze diensten, wil het management de begroting op een andere manier opstellen. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in het rendement van reeds bestaande en nieuw op te zetten diensten. Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie hierbij te ondersteunen. Voor de intramurale producten zal de begroting volledig worden opgezet volgens de ZZP-systematiek. Aan de hand van de normbedragen vanuit de ZZP kan er op die manier steeds een vergelijking met de werkelijke kosten gemaakt worden. Op basis hiervan ontstaat er inzicht en kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden voor de strategie voor de toekomst.