Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk, TIel (2013)

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk, TIel (2013)

Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening uit te voeren voor een nieuw te openen locatie in Lienden. Hierbij wordt uitgegaan van zes verschillende bekostigingssystemen. Bij ieder bekostigingssysteem wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties voor zowel STMR als voor de toekomstige bewoner.