Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland, TIel (2011)

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland, TIel (2011)

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland biedt in de regio Rivierenland een groot scala aan producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services. Deze diensten worden geleverd aan cliënten van alle leeftijden en behelst de gehele keten: van jeugdgezondheidszorg tot verzorging, verpleging en huishoudelijke verzorging aan huis of in één van de 3 zorgcentra. STMR is voornemens haar zorg- en dienstverlening in de regio verder uit te breiden met het zorgproduct “verblijf met behandeling”, de vroegere verpleeghuiszorg. STMR wil deze vorm van zorg bij voorkeur verspreid over de kernen van haar werkgebied gaan leveren, waardoor ook cliënten met behoefte aan meer zorg in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Passend bij dit beleidsvoornemen worden ten tijde van de opdracht voorbereidingen getroffen voor de realisatie van meerdere kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Bureau Ouderenzorg heeft de opdracht gekregen om voor 4 nieuwbouwprojecten een haalbaarheidsstudie uit te voeren in het kader van de zorgexploitatie.