Stichting thuiszorg en Maatschappelijk werk, Elisabeth-hof Culemborg (2015)

Stichting thuiszorg en Maatschappelijk werk, Elisabeth-hof Culemborg (2015)

In het kader van de vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum Elisabeth-hof heeft Bureau Ouderenzorg een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij zijn op verzoek van het management een drietal scenario’s voor de exploitatie van zorg- en dienstverlening doorgerekend.