Stichting SHUBU Zorgcentra, Utrecht (2008/2010)

Stichting SHUBU Zorgcentra, Utrecht (2008/2010)

Stichting SHBU Zorgcentra is een zorgaanbieder in de ouderenzorg in de stad Utrecht. Naast zorg aan huis, op basis van scheiden van wonen en zorg, levert SHBU haar diensten in twee WoonZorgcentra: WoonZorgcentrum Zuylenstede en WoonZorgcentrum Transwijk. Voor de locatie Transwijk wordt op korte termijn nieuwbouw gerealiseerd voor cliënten met lichte somatische problematiek en cliënten met psychogeriatrische problematiek in groepswoningen. De vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op dezelfde locatie als het huidige gebouw. In verband hiermee wordt er tijdens de bouwperiode gebruik gemaakt van een tweetal interim voorzieningen. 114 verzorgingshuiscliënten worden tijdelijk gehuisvest op de locatie ‘De Zusters’. 18 cliënten met psychogeriatrische problematiek zullen tijdelijk gehuisvest worden in twee groepswoningen aan de Santa Cruzdreef in de wijk Overvecht.

Binnen locatie Zuylenstede wordt de huidige PG-afdeling in woonzorgcentrum Zuylenstede gerenoveerd.

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie voor de beide interim locaties en voor het maken van een begroting voor locatie Zuylenstede.