Stichting De Opbouw, Utrecht (2014)

Stichting De Opbouw, Utrecht (2014)

Bureau Ouderenzorg heeft een bijdrage geleverd aan de strategiedag van het management van Stichting De Opbouw. Hierbij is specifiek ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving in combinatie met de nieuwe bekostigingssystemen voor de ouderenzorg en de consequenties hiervan voor Stichting De Opbouw.