Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2014)

Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2014)

Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld is een locatie van Stichting Brentano. De locatie zal worden herontwikkeld om in de toekomst huisvesting te kunnen bieden aan 64 cliënten met psychogeriatrische problematiek en 13 cliënten met ernstige somatische problematiek. In 2013 is reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In verband met een wijziging van het aantal appartementen na renovatie is de business case zorg- en dienstverlening aangepast.