Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2013)

Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2013)

Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld is een locatie van Stichting Brentano. De locatie zal worden herontwikkeld om in de toekomst huisvesting te kunnen bieden aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. In verband met deze herontwikkeling/renovatie wordt een totale businesscase voorbereid, waarbij zowel de vastgoedexploitatie als de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart worden gebracht. Aan Bureau Ouderenzorg is de opdracht verstrekt om de toekomstige exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart te brengen.