Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2012)

Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2012)

Stichting Brentano Amstelveen bestaat uit 5 woonzorgcentra en thuiszorg. Recentelijk is aan de hand van de ZZP-systematiek voor iedere locatie afzonderlijk en de thuiszorg een meerjarenbegroting opgesteld. In verband met de verandering van doelgroepen op de beide locaties ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld wordt een herijking van de MJB wenselijk geacht. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd hierin te adviseren.