Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2011)

Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2011)

Stichting Brentano Amstelveen levert zorg en aanvullende diensten aan zowel thuiswonende senioren als aan senioren die woonachtig zijn in één van de vijf woonzorgcentra. Als gevolg van een aantal ver- en nieuwbouwplannen van locaties ontstaan er in de komende 5 jaren verschuivingen van het aantal plaatsen per locatie, zowel tijdens de bouw in de vorm van interim-huisvesting als na het gereedkomen van de nieuwe locaties. Een meerjarenbegroting wordt noodzakelijk geacht om de consequenties (zorgexploitatie en formatie) van de verwachte capaciteitsverschuivingen per locatie voor de komende 5 jaar inzichtelijk te maken. Bureau Ouderenzorg heeft per locatie een prognose gemaakt van de verwachte opbrengsten en kosten, alsmede de benodigde formatie, voor de komende 5 jaar. De meerjarenbegroting is volledig opgezet volgens de ZZP-systematiek