Stichting Brentano, Amstelveen (2009/2010)

Stichting Brentano, Amstelveen (2009/2010)

Stichting Brentano Amstelveen is een ouderenzorgaanbieder in Amstelveen. Naast zorg aan huis levert Stichting Brentano haar diensten in drie zorgcentra en een serviceflat. In mei 2009 is een start gemaakt met de bouw van een vierde locatie: locatie Langerhuize. Voor Zorgcentrum de Olmenhof en Zorgcentrum Klaasje Zevenster worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor vervangende nieuwbouw.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden en voor (licht) somatische cliënten opgesteld. Voor al de drie de nieuwbouwprojecten is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in het kader van de zorgexploitatie. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, is tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.