Schakelring, Waalwijk (2013)

Schakelring, Waalwijk (2013)

Schakelring bestaat uit 11 woonzorgcentra in de regio Midden-Brabant. Met het oog op de naderende extramuralisering van de lage ZZP’s zijn de consequenties van deze beleidswijziging voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening voor een aantal locaties inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van een overzicht wordt per locatie inzicht gegeven in de kosten per voorziening per appartement, het aantal Fte per voorziening en hoe het resultaat negatief wordt beïnvloed indien er geen dekking (cliënt, gemeente etc.) wordt gevonden voor de kosten van de voorzieningen en dienstverlening.