Scenariomodel Ouderenzorg®

Het Scenariomodel ouderenzorg is een begrotingsmodel voor de verpleeghuiszorg (ZZP en VPT). Het begrotingsmodel geeft volledige transparantie in de inzet van middelen inclusief de extra middelen vanuit het Kwaliteitskader passend bij de zorgvraag van cliënten. Het model is bij uitstek geschikt om de dialoog aan te gaan met de cliëntenraad, medewerkers, het zorgkantoor en de inspectie over de gemaakte keuzes. Het model voorkomt ellenlange begrotingsdiscussies en het vormt de brug tussen de financiële en de zorgwereld. Een begrotingsmodel, dat vanuit visie op inhoud ingevuld wordt.

Bekijk hier het scenariomodel Ouderenzorg