Proteion Thuis, Horn (2012)

Proteion Thuis, Horn (2012)

Proteion Thuis biedt in Noord- en Midden Limburg en in Oostelijk Noord Brabant een groot scala aan producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services. Proteion Thuis bestaat onder meer uit 8 woonzorgcentra. De afgelopen periode heeft de projectgroep ZZP zich bezig gehouden met de invoering van de zorgzwaartepakketten binnen deze zorgcentra. Proteion Thuis wil als laatste stap in de transitie naar zorgzwaartebekostiging de hele financiële bedrijfsvoering opzetten volgens de ZZP-systematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te adviseren bij het opzetten van de begroting en de daarbij behorende managementrapportage van de werkelijke kosten conform de ZZP-systematiek. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de opbrengsten en kostenstructuur per doelgroep en kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de normen vanuit de diverse zorgzwaartepakketten.