Presentaties en lezingen

2e Marktontmoeting: grip op zorgvraag, personele inzet en budget, 1 oktober 2018
Organisator: Actiz
Presentatie: “Scenariomodel Ouderenzorg: onderbouwde keuzes, transparantie en dialoog”

Marktontmoeting: grip op zorgvraag, personele inzet en budget, 27 juni 2018
Organisator: Actiz
Presentatie: “Scenariomodel Ouderenzorg: onderbouwde keuzes, transparantie en dialoog”

Landelijke conferentie: Een nieuwe generatie ouderen(zorg), 30 november 2016
Organisator: Erasmus School of Health Policy & Management
Presentatie: “Woonzorgconcepten: over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten”

Verdiepingscursus extramuralisering, 10 november 2015
Organisator: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Nestas communicatie
Presentatie: “Een sluitende business case voor het verzorgingshuis nieuwe stijl”

Congres: Transitie is nog lang geen transformatie, 12 juni 2015
Organisator: Skipr
Presentatie: “Transitie in de ouderenzorg: de echte transformatie begint met transparantie ”

Herhaling bijeenkomst Platform kleine verzorgingshuizen, 26 maart 2015
Organisator: Actiz
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor kleine stand-alone verzorgingshuizen”

Strategiedag Zorgvastgoed, Woonzorg Nederland, 17 maart 2015
Organisator: Woonzorg Nederland
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor de verzorgingshuizen”

Opleiding Zorg en Vastgoed, Amsterdam School of Real Estate, 5 februari 2015
Organisator: Amsterdam School of Real Estate
Presentatie: “De relatie tussen de zorg- en vastgoedexploitatie”

Verdiepingscursus extramuralisering, 27 januari 2015
Organisator: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Nestas communicatie
Workshop: “Hoeveel kost het eigenlijk. Rekenen aan kostprijzen voor zorg- en diensten”

Bijeenkomst Platform kleine verzorgingshuizen, 25 november 2014
Organisator: Actiz
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg, de impact voor kleine stand-alone verzorgingshuizen”

Bijeenkomst De bedrijfsvoering van verzorgingshuizen na extramuralisering, 30 oktober 2014
Organisator: Verstegen accountants VGZ academy
Presentatie: “Hervorming langdurige zorg: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Bijeenkomst Zorg en Vastgoed, 9 oktober 2014
Organisator: VastgoedManager-Expert (VGME)
Workshop: ”Zorgvastgoed, een kijkje binnen de muren”.

Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties: extramuraliseren in de praktijk, 7 oktober 2014
Organisator: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Nestas communicatie
Workshop: “Exploitatie van zorg- en dienstverlening na extramuralisering”

Studieochtend All-inclusive pension, 24 september 2014
Organisator: Platform 31 i.s.m Aedes-actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “De exploitatie van de zorg en diensten in het All-inclusive pension ”

Bijeenkomst Experiment koplopers All-inclusive pension: transformatie organisatie en gebouw, 11 september 2014
Organisator: Platform 31 i.s.m Aedes-actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “De exploitatie van de zorg en diensten in het All-inclusive pension”

Bijeenkomst Vastgoed in de langdurige zorg, 17 juni 2014
Organisator: In voor Zorg i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: ”De wereld na het Zorgakkoord”

Traineeprogramma Young Professionals voor de zorg- en welzijnssector, 22 mei 2014
Organisator: High Select traineeships
Workshop: “Overheidsbeleid en de impact op de bedrijfsvoering”

Workshop Nieuwe strategie voor traditionele verzorgingshuizen, 15 mei 2014
Organisator: Bouwstenen voor Sociaal
Presentatie: “ Arrangementen en concepten ”

Dagvoorzitter Programma Wonen en Zorg in Noord-Holland Noord, 12 maart 2014
Organisator: Platform Woningcorporaties Noord-Holland Noord

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg, 27 februari 2014
Organisator: Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie
Presentatie: “Extramuralisering = denken in zorgarrangementen”

Opleiding Zorg en Vastgoed, 26 maart 2014
Organisator: Amsterdam School of Real Estate
Presentatie: “Het belang van een goede afstemming tussen de zorg- en vastgoedexploitatie”

Seminar nieuwe verdienmodellen rond zorgvastgoed, 15 januari 2014
Organisator: Amsterdam School of Real Estate
Presentatie: “Extramuralisering = denken in zorgarrangementen”

Nieuwe arrangementen in zorg(vastgoed), Bouwstenen voor Sociaal, 7 november 2013
Organisator: Bouwstenen voor Sociaal
Presentatie: “Arrangementen en concepten”

Netwerkbijeenkomst voor controllers van woningcorporaties, 5 november 2013
Organisator: Controllersnetwerk Aedes
Presentatie: “De invloed van wijzigende regelgeving op zorggebied voor woningcorporaties ”

Tweedaagse cursus Scheiden Wonen Zorg, 4 en 18 oktober 2013
Organisator: Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie
Presentatie: “Extramuralisering = denken in zorgarrangementen”

Seminar Financieel Beleid Woningcorporaties, 2 oktober 2013
Organisator: Seminars op maat
Presentatie: “Extramuralisering: alles wat u als woningcorporatie altijd al had willen weten (maar misschien nooit heeft durven vragen) ”

Ronde tafel bijeenkomst: Een goed gesprek over extramuralisering, 9 april en 19 juni 2013
Organisator: Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “ kennisleverancier/expert ”

Seminar Scheiden van Wonen en Zorg, 16 mei 2013
Organisator: AAG
Presentatie: “Extramuralisering: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening ”

Seminar Zorgvastgoed, de businesscase op z’n kop, 28 februari 2013
Organisator: Seminars op maat
Presentatie: “Extramuralisering: de impact op de exploitatie van de zorg- en dienstverlening”

Ledenbijeenkomst: extramuraliseren van ZZP 1,2,3, 25 oktober 2012
Organisator: Actiz
Presentatie: “Exploitatie van de zorg- en dienstverlening bij extramurale financiering ”

Symposium De toekomst van Wonen en Zorg, 12 september 2012
Organisator: Coresta Healthcare BV
Presentatie: “Scheiden van wonen en zorg: de transformatie van het verzorgingshuis”

Studiemiddag financiering van de zorg, 2012
Organisator: Diverse woningcorporaties, accountants en belastingadviseurs
Presentatie: “De wereld van de zorg(exploitatie) ”

Studiemiddagen: opzet begroting op basis van systematiek van zorgarrangementen (2012/2013)
Organisator: diverse zorgaanbieders
Presentatie:ZichtbaarZakelijkPrijsbewust: de ZZP-systematiek in de begroting”

Themamiddag Rekenen aan zorg en vastgoed, , 2010/2011
Organisator: Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Presentatie: “Rekenen aan zorg: de transformatie van het verzorgingshuis in het kader van Scheiden van Wonen en Zorg ”

Vastgoedcongres ,2010
Organisator: Aedes
Presentatie: “De wondere wereld van de zorgexploitatie en het partnership van zorg en corporatie ”

Symposia Kleinschalig groepswonen voor dementerenden, 2009/2010
Organisator: VWS/Syntens, VWS sectie langdurige zorg, Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Corona Woonzorgalliantie, Zorgvisiecongres, Zorgconsult Nederland
Presentatie: “Kleinschalig groepswonen voor dementerenden, de gevolgen voor de bedrijfsvoering ”