OsiraGroep, regio Amsterdam (2009)

OsiraGroep, regio Amsterdam (2009)

OsiraGroep is een zorgaanbieder in de regio Amsterdam. De zorggroep levert diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan ouderen, (chronisch) zieken en lichamelijk gehandicapten. De zorg en dienstverlening wordt geleverd binnen diverse woonzorgcentra, groepswoningen en projecten voor ondersteund wonen.

Daarnaast levert Osiragroep zorg aan huis.

De Osiragroep is voor veel locaties bezig met renovatie en nieuwbouw. De laatste jaren zijn er veel bouwprojecten tot stand gekomen. Ook dit jaar vinden er opleveringen plaats en voor de komende jaren staan er nog veel projecten op stapel. Om niet bij ieder bouwproject steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden, wordt gezocht naar een vorm van standaardisering van een basis Programma van Eisen per doelgroep. In overleg met de afdeling Vastgoed en Projectontwikkeling is er een bijeenkomst met het voltallig management van Osiragroep georganiseerd met als doel te komen tot die standaardisering.