Opella, regio Ede/Wageningen (2009)

Opella, regio Ede/Wageningen (2009)

Opella is een zorgaanbieder in de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal, welke gericht is op het leveren van professionele woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan (overwegend) ouderen. Naast zorg aan huis levert Opella haar diensten in zes woonzorgcentra, twee verpleeghuizen en een palliatief centrum. In de gemeente Ede en Wageningen gaat Opella op negen locaties bouwen. Zo is Opella op dit moment bezig met de realisatie van het Baron van Wassenaerpark. Het nieuwbouwproject bestaat uit vijf losstaande gebouwen. In gebouw Walraven worden op de begane grond 12 groepswoningen gerealiseerd voor ieder zes dementerende cliënten. In het totaal gaat het dus om 72 intramurale plaatsen voor dementerenden.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden opgesteld, wat als basis heeft gediend voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg in het kader van de zorgexploitatie.